Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Axplock av August Persson – dag- & timbok

Axplock av August Persson – dag- & timbok

Författaren själv - August Persson

Författaren själv – August Persson

Nornbördige August Persson var en mångsysslare både vad gällde arbete och fritid. Tack vare hans dagboksskrivande kan vi ganska ingående följa hans liv och leverne under nära nog ett halv sekel. Första tiden på Norns bruk och efter flytten till Vikmanshyttan i juli år 1916 fram till 1960.

Vi har valt att följa August Perssons förehavanden under de tolv första åren, med andra ord 1911 – 1922. Och det blir frågan om axplock av den digra massan dagboksanteckningar.

 

 

 

Följande noteringar kan vi vidarebefordra:

År 1911

Anspråkslös förstasida men desto intressantare innehåll

Anspråkslös förstasida men desto intressantare innehåll

oktober 9: och följande fyra dagar – haft ackord å pråmen vid Norn att hugga sönder honom för vilket arbete jag erhöll 24 kr

november 17, fredag: slaktar grisen som inte är synnerligen stor, fortfarande ledig från arbete åt bolaget

december 20, onsdag: hållit styrelsemöte med Konsumentföreningens styrelse, varvid beslutades att ingen kredit mera skulle förekomma – mötet hölls i butiken med början kl 6 på kvällen

december 21, torsdag: mottagit första brevet från Hermods angående en kurs i skönskrivning

december 31, söndag: inventerat varulagret åt Konsumentföreningen

År 1912

februari 25, söndag: övervarit en fäst i skolan, så kallad Kvinnornas dag, denna vecka har tänderna värkt kolossalt ibland (troligen beroende på ett duktigt tö-väder som varat i fem dagar

april 7, söndag/påskdag: granuleringen slutar idag, när vi gjorde sista skiftet togs båda utslagen i måtten, skiftet slutade halv 5 på kvällen

maj 13, måndag: idag har vi gjort första skiftet i Smulbo med torvupptagning

maj 26, pingstdagen: på bal natten mot annandagen, Thurbo musikkår spelade på logen

november 9, lördag: idag har vi fått likvid, köpt ett par skor åt Alma, sista dagen på kanalen (Norn) som nu anses färdig

november 21, torsdag: slaktat grisen och haft Ekströms mor till hjälp

december 29, söndag: till Hedemora på kommunalstämma, skjuts å bolagets hästar, hemkomna kl 10 på kvällen

År 1913

mars 7, fredag: i natt har tjuvar brutit in sig i handelsbutiken härstädes, det stulna blev omkring 100 kr i växelmynt

april 21, måndag: idag har Signe haft avgångsexamen i folkskolan, jag har bevistat densamma

juni 21, lördag: kolvedhuggning hela veckan

juni 24, midsommardagen: spelat på bal å dansbanan på kvällen, i lag med Gustaf Larsson och Axel Johansson

juli 21, måndag: flottning i Kalldammen vid Hult

oktober 1, onsdag: igår och idag har vi bakat spisbröd av 160 kg mjöl och haft Axels Elin och Granströms Hilda till hjälp

oktober 13: haft bouppteckning efter mormor, tillgångar något över 1000, skulder 80 kr

december 19, fredag: tapetserat i köket, vilket jag får 4 kr för av bolaget

År 1914

mars 24, tisdag: Sigvard har haft ett anfall idag så vi trodde att han skulle dö, men det var nog ej så farligt, det kom sig av nya tänder, så kallat tandslag

april 20, måndag: idag har vi köpt en gris av Aug. Aronsson för 22 kr

juni 17, onsdag: firat idag och gjort några småsaker åt mig själv, bland annat har jag målat en barnvagn

oktober 3, lördag: varit i Kalfberget och kört in milved, det är meningen att jag skall bli med tills milan är färdig

oktober 25, söndag: i kyrkan, Signe har gått till nattvarden idag, bra med folk i kyrkan

november 10, tisdag: vi har slaktat grisen, han var tämligen stor – Gustaf Brandt var slaktare samt Normans Anna

År 1915

mars 18, torsdag: på järnvägsbyggnad i Wikmanshyttan hela vintern, sista dagen idag – det har kommit telefon att min gumma blivit sjuk så jag har farit hem på kvällen, helt sent

juni 19, lördag: varit till Wikmanshyttan och underhandlat om löneförhöjning i hyttan samt om ledighet under midsommar, disponenten träffades kl 11.

I kommittén voro P.A. Pettersson, Henning Odenius och jag

oktober 19, tisdag: har varit med till Wikmanshyttan och sett på det nya hytt-bygget m m

oktober 27, onsdag: börjat med så kallat försvarsarbete vid Haggruvan, i lag med Hult-Johan – vi har grävt undan jorden men det är meningen att vi skall spränga 10 kbm fast berg

År 1916

februari 18, fredag: har rest till Wikmanshyttan för att ställa i nya hyttan

maj 1, måndag: varit hemma och rustat i ordning för avresa till Wikmanshyttan och dra på i hyttan

maj 6, lördag: har fyllt nya masugnen i Wikmanshyttan

maj 7, söndag: gjorde första skiftet på kransen, börjat kl 12, osigt och besvärligt

juli – denna månad, någon dag i början, har vi flyttat till Wikmanshyttan

År 1917

mars 22, onsdag: det är väldigt ansträngande att väga tackjärn för var dag, det är att väga ut och slå utav omkring 20 – 22 ton per dag – – – dystra tider för övrigt, allting mycket dyrt matvarorna inskränkta: 200 gram bröd per dag, l kg sock per månad, 300 gram kaffe per månad o s v – brödet kostar 60 öre kg, fläsk 2.50, ärter 65 öre, risgryn fås på brödkort och kostar 85 öre, sill 1.25, sirup 1.50 per kg, smör 3.75, margarin finns ej att få, ett par skor går på 20 kr o s v – blir det ej bättre snart vet jag ej hur det skall gå att ta sig fram

maj 22, tisdag: idag har jag varit till Norrhytte kvarn efter 25 kg hafremjöl att använda i brödet

maj 23, onsdag: varit med och delat ut brödkort och grynkort nere på kontoret

maj 26, lördag: i kväll har jag varit med i mässingssextetten och spelat på bal på samlingslokalen

juni 4, måndag: varit uppe hos disponenten för underhandling angående natura-förmåner, inget resultat

juli 21, lördag: var dag går nästa lika, det är svåra tider vi leva i – man vet sig ingen råd vad man skall få något att äta, slut med potatis, slut med kaffe, gryn fås ej annat än på kort, lika med allt mjöl – får se om brödransonen blir mindre snart när rågen visar sig att bli under medelmåttan

År 1918

August Perssons dagboksanteckningar fortsätter på ett vardagligt sätt men också med stor noggrannhet. För perioden augusti – oktober 1918 föredrar han att presentera en överskådlig och därtill detaljerad uppställning över sin egen för-tjänst.

Och så blev resultatet:

augusti kr 222:92, varav 40 kr i dyrtidstillägg

september kr 225:83, ” 40 kr ”

oktober kr 240:16, ” 40 kr ”

Noterbart: mestadels var det fråga om timersättningar, ackord var inte särskilt vanligt – timpenningen låg mellan 50 öre och 1 kr 27 öre, beroende på jobbets beskaffenhet

År 1919

mars 25, tisdag: idag har det varit landstingsmannaval vid Wikmanshyttan, jag blev under valet beskylld för att ha förfalskat Johanna Anderssons fullmakt – vilket är den största lögn

maj 3, lördag: delat ut brödkort, i lag med Gunnar Karlsson, det står i tidningar-na att det skall vara sista gången, får se hur det går – det har för övrigt ljusnat betydligt på livsmedelsmarknaden, fläsket är fritt nu liksom margarin, potatis är även fri likaså korngryn men det har varit svåra tider, i fjol fick man ju svälta.

maj 20, tisdag: satt potatis i Träfotbo

juni 15, söndag: idag och igår har Wikmanshytte Arbetarekommun anordnat basar å folketshustomten, vilket ser ut att gå tämligen bra

augusti 6, onsdag: varit i götboden på förmiddagen, i kväll skall jag ner och börja vid elektriska ugnen som smältare

september 7, söndag: varit på sammanträde med kommunalfullmäktige

december 14, söndag: gjort skiftet i hyttan på förmiddagen, därefter har jag varit med och sjungit körsång på en fäst å lokalen, arrangerad till förmån för de nöd-lidande Wien-barnen

År 1920

januari 22, torsdag: haft hjälp med kolmottagningen av en ingenjör. Vi mätte med nästan alla bönder

februari 3, tisdag: idag har strejkkommittén, i vilken jag är med, varit nedkallad till bruksledningen i och för underhandling i företagen blockad

april 30: på kvällen har sångföreningen sjungit i Stora hagen på valborgsmässo-fäst, det gick inte synnerligen bra att sjunga – för övrigt var det knog i hyttan hela månaden

maj 17, måndag: idag har jag bränt mig på vänstra foten, det tillgick så att det kom järn över foten när vi slog ut

juni 29: har börjat som hjälpsmältare i martinen

augusti 23, måndag: jag gick upp på lokalen för höra Bernhard Eriksson i kväll, han har haft valmöte, eller rättare sagt arbetarkommunen har haft valmöte, det var sannerligen ett riktigt bra föredrag

År 1921

januari 14-15: vältat timmer vid Sågdammen

april 30, lördag: i kväll har sångföreningen uppträtt med sång på skolgården, senare på kvällen har jag varit med och spelat på bal åt folketshusföreningen på dansbanan – fortfarande gång i hyttan, den har nu varit igång i 14 veckor

maj 24: jag har varit till Utah och satt potatis hos Bylin, hästarna här äro nämligen blockerade på grund av lantarbetarstrejk

juli 3, söndag: varit till Säterdalen, mycket folk och bra musik av Domnarvets privata musikkår, ett litet samkväm gick av stapeln i Säterdalen i det att Wik-manshytte musikförening åstadkom ett sådant för sina medlemmar jämte några anhöriga

juli 25-26: lastat tackjärn vid kajen i Jelkarbyn

september 24, lördag: hr varit i Västerby på nödhjälpsarbete

oktober 15, lördag: arbetslös fortfarande, idag har jag bevistat möte med kom-munalfullmäktige, senare på kvällen spelat på bal å samlingslokalen

december 18, söndag: jag har Svenska Missionsförbundet bespisat alla barn på Wikmanshyttan, senare på kvällen har jag varit med och delat ut det som blev över – vi har nu haft ett första försök med bildandet av en manskvartett – vi har övat för första gången i kväll

År 1922

januari 6, trettondagen: musikföreningen hade julgransfäst på lokalen, fullsatt med folk

mars 1-2: arbetslös

april 30, söndag: idag har jag varit med till Hedemora och begravt Hult-Mina, samtidigt har jag åsett 1 maj-demonstrationen som ej var så synnerligen talrikt besökt – i går kväll blev jag invald i Konsumentföreningens styrelse på årssam-manträdet på lokalen, hela den gamla styrelsen avgick då ansvarsbefrielse icke beviljades

maj 27, lördag: varit ledig eller s k arbetslös, lika igår, för övrigt har jag varit till Pellas och köpt 110 kg potatis och fraktat hem, likaså har jag satt potatis i Trä- fotbo – i morgon väntar kommunalfullmäktigesammanträde i Hedemora

juli 9, söndag: musikföreningen har haft lastbilen och gjort en åktur till Bisp-berg, St. Skedvi, Husby, Stjärnsund, Torsåker, Gammelstilla, Grönsinka, Horn-dal,, Garpenberg och Hedemora – resan var ganska intressant med fint väder så när som på lite regn åt kvällen

juli 15, lördag: denna vecka har jag varit i Turbo och hållit på med tak, dels lagt på nya och dels lagat gamla, nästa vecka är det meningen att vi skall lägga på ett tegeltak på en tvättstuga i Skråköping

 

Ja, så här skulle vi kunna fortsätta återge August Perssons egen skildring av hans och hans familjs liv, i både helg och söcken. En lång berättelse som om-spänner många år med mycket kämpande i dåliga tider men också rapporter om lyckliga stunder i familjelivet och många, många spelningar vid festligheter av skilda slag. Närmare kan vi inte komma med folklivsskildringen än August Perssons dagboksanteckningar åren 1911-1922.

Vi är innerligt glada över att kunna förmedla det bortåt ett sekel gamla dokumentet.

PS Omskrivna personer Alma, Sigvard och Signe var i tur och ordning August hustru, son och dotter.