Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Anna Lindström & bruksbornas vardag (när 1900-talet var ungt)

Anna Lindström & bruksbornas vardag (när 1900-talet var ungt)

Anna Lindström

Anna Lindström

I hembygdsskriften ”Bruksbornas vardag” som gavs ut 1992 finns en lång rad berättelser kring livet i Vikmanshyttan i början av 1900-talet. Författare till denna bok är vikmanshyttebon Anna Lindström. Ett gott minne och en rad nedtecknade noteringar från flydda dagar blev en ”liten bestseller”.

Anna Lindström föddes i byggningen Metz, detta hände i slutet av år 1898. Anna var yngst bland sju syskon och föräldrarna var Susanna och Magnus Lind-ström. Efter sexårig skola; två år i småskolan och fyra i storskolan, blev det tidigt att bidra till familjens försörjning. Anna jobbade åtta år på Stadshotellet i Hedemora, som kassörska, hade därefter liknande arbetsuppgifter i tur och ordning Karlskorna, Gävle och Falun. Hon drev även kaférörelse i Falun, det så kallade Trädgårdskaféet..

I mitten av 1940-talet övertog Anna Lindström föräldrahemmet, där hon blev kvar till 1974 då hon flyttade till Hedemora. Där bodde hon till sin bortgång.

Skriften är indelad i sju kapitel, nämligen följande:

  • De gamla tiderna kommer inte igen
  • Somrarna minns jag med välbehag
  • Stjärn-Kalle stod för musiken
  • Problem med tvätten
  • Vi lärde oss vara tacksamma…
  • Trubaduren Hurtig
  • Ett riktigt original

Därutöver återfinns ett tiotal teckningar, signerade Stig ”Strufo” Forsmark, som anknyter till texterna. Några gamla bruksbilder, dels från samhället, dels från industrin, kan man också beskåda i Anna Lindströms trevliga skrift.

PS En del av ovannämnda teckningar är återgivna på annan plats i vår samlade Bruks-Historik.