Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > 10.100 kr från Vikmanshyttan till Norgehjälpen

10.100 kr från Vikmanshyttan till Norgehjälpen

I augusti månad 1943 blev läsarna av lokaltidningen underrättade om följande:

Lokalkommittén i Vikmanshyttan för svenska Norgehjälpen kan se tillbaka på en framgångsrik verksamhet. Intill 17 juli hade från bruksamhället insänts inte mindre än 10.100 kronor, en för Vikmanshyttan mycket god summa.

Sammanlagt hade sålts 229 norgenålar vilket inbringade lika många kronor och från en soaré i Folkets hus skänktes 615 kr. Vidare hade ungdomsklubben anordnat samkväm i Turbo med 296 kr i behållning, lärarepersonalen lämnade en dagsinkomst /562 kr/, från förmännen vid stålverket fick kommittén in 175 kr och Wikmanshytte bruk bidrog med 4.227 kr. Bidragslistan omfattade även 25 kr från Folkets hus liksom ytterligare ekonomiskt bistånd från anställda på Bruket, sammanlagt 4226 kr.Vissa utgifter noterades i samband med de olika aktiviteterna, men som sagt 10.100 kronor utgjorde vikmanshyttegåvan.

Vikmanshytteborna visade således generös vilja att hjälpa broderfolket i väster. Ett välment bidrag, ska tilläggas!