Spontant samhällsengagemang. Dir Bo Berggren, platschef & Tage Nordström ”mötte” hundratals bruksbor

‹ Gå tillbaka till Det hände i september 1976 & Sista striden om/för gamla industrin

Spontant samhällsengagemang. Dir Bo Berggren, platschef & Tage Nordström "mötte" hundratals bruksbor

Spontant samhällsengagemang. Dir Bo Berggren, platschef & Tage Nordström ”mötte” hundratals bruksbor