Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Vikmanshyttan vid sekelskiftet 1900

Vikmanshyttan vid sekelskiftet 1900

• INVÅNARANTAL

Bortåt 600 personer bodde i själva samhället och omkringliggande jordbruksbygd.

• BRUKSANSTÄLLDA

På själva Bruket jobbade 50-talet arbetare, men med skogs- och lantbruk inklusive kolning och transport, steg siffran till det tredubbla.

• BRUKETS ÄGARE

Grosshandlare Lars Laurentius Liberg ”regerade”.

• JÄRN- & STÅLPRODUKTIONEN 1905

Tackjärn 3 600 ton – Smältjärn 900 ton – Stångjärn 1 855 ton – Stålgöt 800 ton –
Räckstål 720 ton – Manufaktur 45 ton
Totalt 7 920 ton

• BRUKETS EKONOMI 1905

Nettovinst 213 000 kronor.
Aktiekapital 2,1 milj. kronor

• NYBYGGNATION

Nya arbetarbostäder uppfördes 1906, 1910 och 1911.
Också flera av de gamla kasernerna utmed Tallgatan tillkom på 1910-talet.

Brukets stallbyggnad färdigställdes.

2 nya degelstålugnar installerades.

• RIVNINGAR

Gamla fabrikslokaler revs och ersattes med nya större byggnader.

Brukets näst sista hytta blåstes ner 1904.

• ÅRSLÖNER

Smältare 1500 kronor – Gjutare 1200 kronor – Räckare 1800 kronor – Ingenjör 2100 kronor plus fritt vivre – Trädgårdsmästare 900 kronor – Skogvaktare 1000 kronor

• LANTBRUKETS DJURBETÅND

45 hästar, 25 oxar, 55 kor, 5 tjurar, 15 kvigor, därutöver får och svin.


Den tidigare lågkonjunkturen förbyttes i framtidstro. Såväl stålindustrin som skogs- och lantbrukssektionerna expanderade. Wikmanshytte Bruk hade ju redan ett kvarts sekel tidigare blivit världsberömt för sitt degelstål. 1910-talet andades stor optimism, men så bröt första världskriget ut…