Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Annorlunda krigsminne

Annorlunda krigsminne

Brukskontor nummer två i ordningen uppfördes samma år som andra världskriget bröt ut. Bland alla olika interiörer försågs nedre bottens korridor med järngrindar. Bakom dessa grindar, i källarvalvet, förvarades en tid värdepapper tillhörande Stockholms Enskilda Bank – vid denna tid ägare till Wikmanshytte Bruks AB.

Annorlunda krigsminne

Annorlunda krigsminne

Det var naturligtvis främst nattetid som bevakningen försiggick med låsta grindar och vakten, förman Anders Andersson, lär också ha varit beväpnad.

Ett något annorlunda krigsminne från ”en svensk tigers” hemland.

På bilden ser vi senare tiders vaktmästare Sven Wester visa upp grindarna, som häktades av i början av 1970-talet. Då hade förstås de värdefulla värdepapperen återbördats till huvudstaden, sedan länge…