Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Högst intressanta bilder!

Högst intressanta bilder!

De båda bilderna tar oss tillbaka till andra hälften av 1800-talet – och det handlar om både industriell och kulturell brukshistoria i sin prydno. Den näst sista hyttanläggningen i Vikmanshyttan har förevigats utifrån två infallsvinklar.

Kultur på industrimark

Kultur på industrimark

Å ENA SIDAN…

På den första bilden syns en prydlig gammeldags majstång, i originalutförande kan vi med säkerhet tillägga. Och inte nog med det, till vänster på fotografiet uppfattar vi livet på dåtidens stallbacke med ett stiligt åkdon, en landå i centrum. Detta vet Tage Nordström att berätta mer om:

Landån med särskild kuskbock var fyrhjulig och användes för att skjutsa herrskap och diverse chefer på deras inspektionsturer. Dylika fordon var ganska många till antalet på bruket och lantbruket. När de fram emot 1930-talet började ersättas av motordrivna ekipage, ställdes de undan.

Sommaren 1932, möjligen 1931, gick en auktion av stapeln på stallbacken i Jälkarbyn och där försåldes hela det omfattande lagret av dessa fordon. Även om fem kronor hade ett helt annat värde än idag, får man nog säga att det var ett facilt pris för en fullt brukbar och nästan elegant trilla. Priserna varierade annars mellan en krona och uppemot 30 kronor.

Den näst sista hyttan

Den näst sista hyttan

… Å ANDRA SIDAN

Bild nummer två visar alltså hyttanläggnigens ”andra” sida. Vi vet att det handlar om ett gammalt Gehrman-fotografi från år 1891.

Så vitt vi ligger inne med riktiga uppgifter vad gäller verksamhetens varaktighet så blåstes hyttan (masugnen) ner år 1904.