Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > El-ljusspår på gång…

El-ljusspår på gång…

"Elljusaktivister" Torbjörn Lindblad, Gunnar Sandberg, Olle Viklund, Karin Sandberg

”Elljusaktivister” Torbjörn Lindblad, Gunnar Sandberg, Olle Viklund, Karin Sandberg

Vi kan visa upp ett fotografi från 1960-talet då samhället sjöd av aktiviteter, inte minst inom idrottsföreningen hank och stör. Något av nymodigheter handlar det om i detta fallet, med andra ord ett efterlängtat elljusspår var under uppförande i terrängen på Skolberget.

En anläggning hade redan varit i bruk i närheten av Knåsen men nu kom en mera centralt belägen tränings- och tävlingsarena till stånd. ”Linje-laget” Gunnar Sandberg & Co tillhörde de pådrivande krafterna – och då blev det tipp-topp från allra första början.

Så här i efterhand gläds vi än idag åt alla de ideella insatser som gjordes från och till under ”gamlavikmanshyttans” tid. Ännu ett exempel på att det kunde vara BÄTTRE FÖRR…