Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Utah > Utah, traktens yngsta by

Utah, traktens yngsta by

UPPGIFTER TILL NEDANSTÅENDE TEXT ÄR HÄMTADE UR HEMBYGDSBOKEN ”BYA-JÄLKARBYN-UTAH”, UTGIVEN 1992

NAMNETS URSPRUNG

Inledningsvis citeras här några rader författade av ”allvetaren” Elis Dahlgren – en av denna bys invånare under många år:

”Uta eller Utah som namn på de nutida gårdarna söder om gamla Jälkarbyn är väl av mindre intresse. Vad jag kan förstå är det högst ett hundra år gammal. Området var praktiskt taget obebyggt före Laga skiftet, vilket verkställdes på 1870-80-talen. Åtminstone förr har denna samling gårdar inte betraktats som någon självständig by, utan bara som ett bihang till Jälkarbyn.

Om namnet har kommit från dialektorden ′uta′ (=ute) eller om det innebär en skämtsam anspelning på den under 1800-talet aktuella mormonstaten i USA, har jag ingen egen åsikt om. De som tryckt de nya kartorna har dock stavat ortnamnet på amerikanskt sätt.”

Så långt Elis Dahlgren.

De äldsta fastigheterna flyttades alltså från Jälkarbyn i och med Laga Skiftet. Delboms rote, Hagbergs, Sundbergs och Söderlunds är av äldsta datum.

1992 FANNS FÖLJANDE GÅRDAR

• Arons

• Bergdahls

• Björkbacken

• Dahlgrens

• Delboms rote/Risbergs

• Hagbergs

• Hammargrens

• Janneses

• Lisslars/Hedströms

• Niklas

• Nordlunds

• Stigers fäbodar

• Storns Johans

• Sundbergs

• Söderlunds

• Westerbergs

• Vintertäppan