Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Norrhyttan > Hyttor & smedjor

Hyttor & smedjor

BERGSMÄNNEN I NORRHYTTAN

Gamla noteringar kan berätta, att Nårhytta – Norrhyttan – år 1540 drevs av fem bergsmän. Jåp (Jacob), Lasse Olsson, Olof Hinnesson och Olof Jönsson i Norrhyttan samt Olof Jonsson i Jälkarbyn, som ägde en femtedel vardera. 1625 hade antalet bergsmän ökats till 14 och hyttan var i drift fem dygn i veckan, med en tillverkning av omkring 15 ton per dygn.

Vattentillgången var tämligen god, framgår det också av anteckningarna. Norrhytte dammar drevs vid denna tidpunkt av fyra bergsmän och hade vatten för fyra månaders drift per år.

Norrhyttehyttan ödelades år 1699, medan den sista hammaren utdömdes år 1760.

OCKSÅ EN KOPPARHYTTA

har sannolikt i ett tidigt skede varit i drift i Norrhyttan. Gamla namn på markområden – Kopparhagen och Kopparvreten – tycks styrka detta påstående.

Kopparhagen var förresten under 1800-talet ett slags folkpark där friluftsevenemang ordnades av såväl frikyrkliga som andra sammanslutningar.

NÅGRA AV SMEDJORNA

i Norrhyttan fanns hos Erkers, Hampus (med tillhörande kolhus), Piltens, Ströms, Ollas, Jan-Pers, Petters och Hjort-Pelles.