Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Jälkarbyn > Nya järnvägsbron klar 1938

Nya järnvägsbron klar 1938

Den gamla landsvägsbron över Södra Dalarnes Jernväg vid Vikmanshyttans järnvägsstation fick 1938 en efterlängtad efterträdare.

Arbetet på den nya bron påbörjades året innan, men gjutningen blev klar först vintern -38. Trafiken begynte komma igång så smått redan under våren, samtidigt som en del fordon alltjämt rullade över den gamla träbron. Återstående arbeten, som asfaltering och justeringsjobb vid den nya viadukten, blev klara till i mitten av september.

LITE BAKGRUND TILL BYGGET

För att skona den gamla bron begärde Vägstyrelsen på sin tid förbud mot trafik med fordon med högre hjultryck än 1300 kg. Detta bifölls. När omläggningen av vägen Jälkarlbyn-Wikmanshytte Bruk blev verklighet blev brofrågan – antingen ombyggnad eller uppförande av en helt ny bro – alltmer brännande. Vägstämman hade alltså två alternativ: Ombyggnaden beräknades kosta 16.100 kronor, medan nybygget skulle en kostnad av 47.200 kronor.

Klokt nog valdes det dyrare och givetvis bättre förslaget. Väl använda pengar, det var den samstämmiga uppfattningen…