Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Granbo > Templarloklalen i Granbo blev trivsam bystuga

Templarloklalen i Granbo blev trivsam bystuga

Vid Granbovägen 7 återfinns den gamla, och oftast välbesökta, Templarlokalen. Huset uppfördes och invigdes nyårsdagen 1899. Sedan andra hälften av 1990-talet fungerar den renoverade fastigheten som bystuga.

Templarlokalen i Granbo

Templarlokalen i Granbo

Templet Wiktoria hette den nykterhetsorganisation som redan från 1883 bedrev verksamhet i bygden. De köpte i slutet av 1800-talet mark i akt och mening att uppföra en samlingslokal i Granbo. Köpebrev upprättades i september 1998 gällande en hemmansdel av Bergsmans Johan Anderssons jordbrukshemman. Redan tidigare under året hade en mangårdsbyggnad i Ivarshyttan inhandlats sedan beslut fattats att denna lämpliga fastighet skulle flyttas och uppsättas på den tilltänkta granbotomten.

Ett omfattande frivilligarbete lades ner och, som redan nämnts, kunde huset tas i bruk på nyåret 1899. Bygget finansierades genom fester, basarer och insamlingar. Även gåvor från enskilda och olika sammanslutningar förekom.

Fastigheten bestod – och består än i dag – av en stor sal, ett intilliggande rum och kök samt vindsrum. Templarlokalen har under årens lopp bebotts av personer som tjänstgjort som vaktmästare.

När nykterhetsrörelsen lade ner verksamheterna fick en bystugeförening ta över – ett utmärkt sätt att värna om nutida föreningsliv i bygden.