Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Granbo > Gamla Granbonamn

Gamla Granbonamn

GAMLA GÅRDSNAMN, bl.a.

Anders Elofs, Backgården, Bergsmans, Dahlgrengården, Dalkarls Johans stuga, Hagmans, Hjort-Pelles, Kammars, Klensmens, Källströms, Lasses, Litens, Lönnqvists Rote 1, Sjöbergs, Skommarns, Skräddargården, Strittens (f.d. Templarlokalen – nu Bystuga), Trestens, Örjas

ANDRA GAMLA NAMN

Anders Elovs källa, på Linds ägor

Anders Elovs storsved, förr namn på åkrar västerut

Fullöts gata, körväg ner till Fullötet

Fullötet, sankmark vid ån mellan Jälkarbyn-Norrhyttan

Fullöts källa på Fullötet

Fähushagen, öppen plan, tidigare hage där Bergsmans lagård stått

Hampgärdet, igenvuxen nyodling i hage tillhörig Bergsmans

Holkbäcken, mellan Jans och Mats Jansgården, rinner till sjön Gåran

Knippels hage, där förr låg en stuga som kallades Knippels

Kättbacken, förr ägor och liten hage vid Holkbäcken

Malmen, gammalt namn på utmarken inne i byn

Prästholkbäcken, bäck öster om Holkbäcken, rinner till Gåran över  gården Prästens ägor

Rågvreten, ägor

Skarpskytteplan, uthyggning i hage ovanför Granbo, användes vid skarpskyttarnas övningar

Startomten, bortre delen av trädgården vid Bergsmans, där förr gården Stares låg

Stenkällhagen, hage tillhörande Backgården, där fanns flera källor i stengrund

Storsvedsbäcken, bäck väster om Holkbäcken, rinner till Gåran över Anders Elovs Storsved

Trädgårdsgatan, namn på tvärväg västerut i Granbo, förr fanns en trädgård utefter vägen

Vattugatan, tvärväg i byn, förr gräns mellan Granbo och Norrhyttan

Åkerskogen, hage tillhörig Bergsmans, går ner mot åkrarna

Ängsbacken, namn på åkrarna västerut, sluttande mot sjön