Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Finstabygden > Finsta by, Bya och Jälkarbyn

Finsta by, Bya och Jälkarbyn

FINSTA BY — BYA

Ortnamn på ”-sta” är bland de allra äldsta. Finsta by – som småningom blev Bya – uppstod antagligen kring gården Finsta, anlagd av någon med namnet Finn. Det berättas förresten att denne Finn hade fyra söner, av vilka en blev kvar i Bya, en bosatte sig i Norrhyttan eller Nordanby, en i Jälkarbyn och en i Vretbo.

Det är känt att Finsta hade nämndemän vid sekelskiftet 1400, nämligen år 1399 Ranghuider (i Finstadhum) och år 1403 både Olof Fartarva och Ingewaldh.

JÄLKARBYN

Jälkarbyn är också av gammalt ursprung. Från tiden då digerdöden härjade omkring år 1350 finns en notering om att en bastukäring i Jälkarbyn tagit hand om den ende överlevande i Ingvallsbenning, en liten pojke som ännu låg i vaggan.

I gamla papper kallas byn Gärdekarlabyn, något som tyder på att den bildats av karlar utflyttade på gärdet från huvudbyn Bya. Men då det finns sådana namn som Jälken och Jälktäkten på nära håll (i Garpenberg), är kanske även Jälkarbyn eller liknande den ursprungliga namnformen.

Det finns även ett ord, ”jälkeen”, på finska som betyder ”bakom” eller ”efter”.

I Jälkarbyn hölls i gamla tider gudstjänst för Finsta fjärding. Detta eftersom det var så långt till kyrkan i Hedemora, ända tills vägen över Finsta ängar kom till alldeles i slutet av 1600-talet.