Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Bya > Fyra skolkort från gamla Bya skola

Fyra skolkort från gamla Bya skola

Vi får gå mer än 150 år tillbaka i tiden för att stifta bekantskap med den första skolundervisningen i Bya. Första skolhuset var Maritsgården, som låg mellan Pellas- och Stigersgårdarna. När denna fastighet dömdes ut blev det tal om att bygga ny skolbyggnad. År 1886 stod det nya skolhuset klart. Fyra decennier senare skedde om ombyggnad för att skaffa större utrymme för undervisningen.

Tyvärr finns inte längre någon skolverksamhet vid Bya skola. För att minnas, presenterar vi 4 gamla skolkort från tider då liv och rörelse rådde i skolan.

Bya skola 1900

Bya skola 1900

SKOLKORT FRÅN ÅR 1900

Första raden, fr.v.: Klara Eklund, Anna Lager, Hulda Andersson, Engelbert Eriksson, Knut Söderlund, Marie Nilsson, Ida Lönnqvist, Hilma Lehnberg, Edla Lehnberg, Frida Lehnberg

Andra raden, fr.v.: Rut Tollsten, Hanna och Ivar Wengelin, Alina Andersson, Einar Sjöberg, Hanna Sjöberg, Maria Andersson, Signe Bergdahl, Edvard Johansson

Tredje raden, fr.v.: Vendela och Verner Levin, Klas Danielsson, Klas Nygren, Gustav Eriksson, Klas Eriksson, Klas Andersson Hjort, André Larsson

Fjärde raden, fr.v.: Edla Söderlund, Martin Johansson, […], Johanna Andersson Hjort, Hanna Westerberg

Femte raden, fr.v.: Evald och Karl Nygren, Karl och Axel Hedström, Friden Johansson, Hanna Aronsson, Gustav Pettersson

Lärare: Fredrika Andersson

Bya skola 1924

Bya skola 1924

SKOLKORT FRÅN ÅR 1924, KLASS 3–4

Första raden, fr.v.: Eskil Blomkvist, Astrid Eriksson, Elsa Blomkvist, Anna Persson, Ingrid Danielsson, Gösta Eriksson, Tore Norman, Göte Dammström, Sven Åhman

Andra raden, fr.v.: Ernst Halvarsson, Eskil Hansson, Nils Aronsson, Alex Åhman, Helmer Morell, Hanna Eriksson, Ingvar Wengelin, Karin Johansson, Ellen Blomkvist, Eira Hansson, Anna Svärd, Hildur Andersson, Vera Hedmark, Anna Halvarsson

Bya skola 1929

Bya skola 1929

SKOLKORT FRÅN ÅR 1929

Följande elever tog examen i storskolan: Fr.v.: Aina Byhlin, Thure Olsson, Helny Ödman, Folke Arvidsson, Ivar Andersson, Emil Nordin, Greta Hälleberg, Ingrid Hansson, Astrid Karlsson, Erik Danielsson, Karl Bäcklund

Lärare: A.W. Heimer och Annie Lyberg. Dessutom skolstyrelsens representant Sols Johan Johansson och […].

Bya skola 1941

Bya skola 1941

SKOLKORT FRÅN ÅR 1941

Sittande fr.v.: Rune Bergsman, Bengt Olsson, Levi Danielsson, Pontus Berggren, Valter Morell, Sune Åhman, Alf Olsson, Lennart Rogell, Åke Stam, Tore Berggren, Lennart Morell, Erik Norlander, Evert Strömbäck

Stående fr.v.: Olga Malmling, Lisa Rogell, Mait Norström, Karin Larsson, Inga Hedman, Margit Nilsson, Annie Eriksson, Sonja Hjort, Maj-Britt Linder, Berna Larsson, Ingegerd Moström, Margit Stam, Rut Nordström, Ingegerd Dammare, Birgit Blom

Lärare: Ellen Olsson och Harald Wahlqvist.