Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Bya > Bya – äldsta vikmanshyttebyn

Bya – äldsta vikmanshyttebyn

Vi kan slå fast att vikmanshyttebygdens äldsta by är Bya. Den var den ursprungliga byn i Finsta fjärding som i sin tur utgjordes av västra delen av Hedemora socken.

Finninvandring förekom i dessa trakter. En omkring år 1500, den andra och största på 1620-talet. Utflyttningar till andra byar anses ha skett under 1500-talets första hälft till såväl Västanå som Jälkarbyn.

GAMLA GÅRDSNAMN

• Haganäs

• Karlsbro

• Lindesnäs

• Pellas

• Smedens (Smeds)

• Stigers

Både Pellas- och Stigers-gårdarna är släktgårdar från 1600-talet.

ANDRA GAMLA NAMN

Höks backe, brant backe norrut från Bya, vid krönet låg förr gården Höks

Mogarna, förr namn på ägor vid Karlsbro

Rallvägen, över åkrarna från Bya till Nordanby

Åsta, ägor på Finsta ängar, tillhöriga Karlsbro, invid Ängesån